Raul Hernández Hernández

 

Llicenciat en Psicologia  Ramon llull (2002) i Col.13459.

Màster de Musicoteràpia per la UB (2006-08).

Musicoterapeuta acreditat MTAE-49.

Postgrau en Psicoteràpia amb immigrants, refugiats i minories ètniques per la UB (2003-04)

Estudis professionals de perscussió,guitarra flamenca i cant a l’Escola de Música Moderna de Badalona (EMMB) 2002-07 i estudis de solfeig, cant i piano al Conservatori Professional de Música de Badalona.

Postgrau en Percussió Corporal, Neuromotricitat i Neuroestimulació “MÈTODE BAPNE” (2018-19).

Com a musicoterapeuta treballa actualment a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell  (Associació Ressó),  com a membre d’Artransforma en diferents projectes d’inclussió social amb gent gran i serveis de rehabilitació de salut mental,a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès dirigint tallers per Gent Gran i a la Comunitat Terapèutica La Coma del Grup Atra atenent població amb problemes associats al consum de Tòxics. És musicoterapeuta de l’Associació Centre Pedralbes des del 2006 on dirigeix el projecte Colorsband.

Ha treballat  pel  Comú de Sant Julià de Llòria atenent a gent gran i en el programa “Joves en inclusió” a Andorra atenent població adulta amb TEA i a la Fundació Privada Font Picant (2007-17) atenent col.lectius adults afectats per toxicomanies.

Ha format part del  Departament d’Educació de la Generealitat de Catalunya durant 13 anys com a psicopedagog i com a membre de l’EAP ( Equip d’Assesorament Psicopedagògic) obtenint el reconei-xement del Premi Xavier Batlle a les Bones Pràctiques Educatives  l’any 2016.

És docent del Màster de Musicoteràpia de l’Institut d’Estudis Psicològics Superiors (ISEP),. col.laborador del Màster de Musicoteràpia de  l’Universitat de Girona i formador del CRP (Serveis Educatius Baix Maresme).

Ha participat en  diferents Jornades i Congressos.

Xavier Martínez Fernández

 

Percussionista i musicoterapeuta acreditat MTAE-78.

Màster de musicoteràpia per la UB.

Formador del MÈTODE BAPNE (Màster Internacional en Didàctica de la Percussió Corporal (2010-2013) a càrrec del Dr. Javier Romero Naranjo, estudis adscrits a la Universitat d’Alacant.

Facilitador de cercles de percussió per la Village Music Cercles (VMC) amb Arthur Hull.

Estudis de piano al Conservatori Superior de Música del Liceu. Estudis de música moderna (bateria, percussió, llenguatge i harmonia) a l’Espai Musical Avinyó, Taller de Músics i a l’Institut Superior d’Art de l’Havana (ISA) Cuba.

 

Dedicat a la musicoteràpia des del 2007 ha treballat en diferents centres en l’àmbit sociocomunitari.

Especialista en la intervenció amb adults i infants amb diversitat funcional i necessitats educatives especials.

Musicoterapetua de l’Associació Centre Pedralbes des de 2007 on dirigeix el projecte Colorsband, de la Fundació Esclat des de 2014. Ha treballat durant 10 anys a la comunitat terapèutica de Sant Miquel de Maifré de la Fundació Font Picant de Girona.

Formador i coordinador dels projectes Taller Obert i Refent Sintonies del Taller de Músics i del Programa Bcn t’Acull de l’Ajuntament de Barcelona. Ha col.laborat en el projecte EducArts.

Divulgador de la musicoteràpia en escoles i instituts.

Al setembre de 2019 obra el departament de musicoteràpia a l’Escola i Conservatori Municipal Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú.

Participa en Jornades i Congressos a nivell estatal en l’àmbit de la musicoteràpia i en la promoció de projectes sociocomunitaris.