El projecte Colors Band neix arrel d’una experiència que els musicoterapeutes Bjorn Seinmo i Tom Naess de Noruega, iniciaren l’any 1992 a Oslo. Aquest mètode, que parteix del model Nordoff/Robbins, rep el nom de Pop i Rock amb Colors. Consisteix en la facilitació d’instrumentació adaptada amb colors, a usuaris amb un diagnòstic de retard mental i d’altres patologies associades, fent-los esdevenir membres actius d’una formació amb instrumentació de música moderna i d’altres instruments ( baix elèctric, teclat, percussió, xilòfons, veus i guitarres).

 

Els instruments s’etiqueten amb tres colors, depenen de la funció tonal dins les cançons ( verd per la tònica, groc per la subdominant i vermell per a la dominant). Partint d’aquest criteri, es simplificaran al màxim les composicions que es volen treballar, adaptant-les a aquest sistema de marcació. L’objectiu terminal d’aquesta és optimitzar les capacitats dels usuaris per tal d’obtenir resultats estèticament satisfactoris, reduint al màxim les dificultats inherents en l’execució de determinats instruments.